Ege Yazgan

Ege Yazgan

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS) müdürü olarak görev yapmaktadır.

Barış Soybilgen

Barış Soybilgen

İstanbul Bilgi Üniversitesi işletme fakültesinde doktor öğretim üyesi ve Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS) müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bu site “Türkiye Ekonomisinin Temel Makro Ekonomik ve Finansal Değişkenlerinin Şimdi-Tahmin (Nowcasting) ve İleri Tahmin (Forecasting)’leri” konulu projenin bir parçası olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEFIS) bünyesinde, Prof. Dr. Ege Yazgan, Dr. Öğr. Üyesi Barış Soybilgen tarafından hazırlanmaktadır. Harun Özkan, Veli Can Küpeli ve Fuat Beylunioğlu sitenin hazırlanmasında destek vermiştir.

Michele Modugno ayrıca bu sitede kullanılan dinamik faktör modelin geliştirilmesinde katkı yapmıştır. Ekonomik verilerin tedarikinde yardımlarını esirgemeyen Turkish Data Monitor (TDM)’a teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz.

Gönderiliyor...

Çeyreklik grafikler, ilgili çeyreğe ait büyüme oranı tahmininin, açıklanan veriler ışığında hareketini sergilemektedir. Grafiğin üzerindeki noktalara temas edilerek açıklanan verinin niteliği ve büyüme tahminini nereden nereye getirdiği okunabilir.

Grafikler, hem yıldan-yıla (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre) büyüme oranının, hem de çeyrekten-çeyreğe (bir önceki çeyreğe göre) büyüme oranının tahminleri için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çeyrekten-çeyreğe büyümede tahmin edilen, mevsimsel etkilerden arındırılmış GSYİH’nın büyüme oranıdır.

Ayrıca, açıklanmış olan hangi verinin tahminler üzerinde ne kadar etkili olduğu kolayca izlenebilsin diye aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Her yeni veri açıklandığında bu sitedeki grafikler ve tablolar da yenilenmektedir.