post1

Şimdi Tahmin Nedir ve Niye Önemlidir?

Şimdi Tahmin kısa vadeli geçmişin ve geleceğin tahminidir. Özellikle GSYH veya işsizlik gibi belli başlı ekonomik veriler uzun bir gecikmeyle açıklandığı için mevcut daha hızlı yayımlanan veriler kullanılarak geçmiş veya şimdiki döneme yönelik tahminler yapmak hem ekonomistler hem de piyasa oyuncuları için büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de referans periyota göre GSYH nerdeyse 6 ay kadar sonra, işsizlik ise 3 ay kadar sonra açıklandığı için Şimdi Tahmin yöntemlerinin Türkiye’de daha yaygın bir biçimde kullanılması ekonomik aktörlerin daha verimli ve doğru kararlar almasını kolaylaştıracaktır.

 
post2

Sitede Kullanılan Modeller

Bu sitede yayınlanan Türkiye GSYH büyümesi Şimdi Tahminleri dinamik faktör modeliyle üretilmektedir. Sitede kullanılan dinamik faktör modeli hem çok sayıdaki verinin içindeki enformasyonu efektif bir biçimde GSYH’ın tahmini için kullanabilirken, hem de verideki boşlukları otomatik bir biçimde doldurabilmektedir.

Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki veriler kısa olduğundan Şimdi Tahmin için bu tür dinamik faktör modellerin kullanılması gerekmektedir. 
Gönderiliyor...

Çeyreklik grafikler, ilgili çeyreğe ait büyüme oranı tahmininin, açıklanan veriler ışığında hareketini sergilemektedir. Grafiğin üzerindeki noktalara temas edilerek açıklanan verinin niteliği ve büyüme tahminini nereden nereye getirdiği okunabilir.

Grafikler, hem yıldan-yıla (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre) büyüme oranının, hem de çeyrekten-çeyreğe (bir önceki çeyreğe göre) büyüme oranının tahminleri için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çeyrekten-çeyreğe büyümede tahmin edilen, mevsimsel etkilerden arındırılmış GSYİH’nın büyüme oranıdır.

Ayrıca, açıklanmış olan hangi verinin tahminler üzerinde ne kadar etkili olduğu kolayca izlenebilsin diye aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Her yeni veri açıklandığında bu sitedeki grafikler ve tablolar da yenilenmektedir.