SimdiTahmin.com´un en önemli özelliklerinden biri sadece dönem sonunda değil bütün dönem boyunca tahmin üretebilmesidir. Bu sayede piyasa oyuncuları hangi verinin hangi dönem gayri safi yurt içi hasılaya nasıl etki ettiğini görebilmektedir. Bunun yanında simditahmin.com´da kullanılan dinamik faktör modeli gayri safi yurt içi hasıla açıklanmadan hemen önce açıklanan piayasa beklentisine de yakın bir performans göstermektedir. Bir ekonometrik modelin piyasa beklentisine paralel performans göstermesi ilginçtir çünkü kullandığımız ekonometrik model sınırlı sayıda veri kullanabilirken piyasa ekonomistleri hem geniş bir veri setinden hem de kendi tecrübelerinden yararlanmaktadır. Tablo 1´de simditahmin.com´un ilgili döneme ilişkin son tahmini, anadolu ajansı finanstan alınmış ilgili dönemin son piyasa beklentisi ve gerçekleşen değerler gösterilmektedir.

Tablo 1. Referans tahmin periyoduna ilişkin Simditahmin.com son şimdi tahmini, son piyasa beklentisi ve gerçekleşen değerler.

Referans Periyot Piyasa Beklentisi simditahmin.com Gerçekleşen
2014 3. Çeyrek 2,9 2,1 1,7
2014 4. Çeyrek 2,2 2,8 2,6
2014 Yıllık 2,7 2,8 2,9
2015 1. Çeyrek 1,6 2,6 2,3
2015 2. Çeyrek 3,5 2,4 3,8
2015 3. Çeyrek 2,7 2,9 4,0
2015 4. Çeyrek 4,8 3,1 5,7
2015 3,8 3,4 4,0
2016 1. Çeyrek 4,4 4,1 4,8
2016 2. Çeyrek 3,3 3,1 3,1
2016 4. Çeyrek 2,4 0,6 3,5
2016 2,3 1,7 2,9
2017 1. Çeyrek 3,8 4,5 5,0
2017 2. Çeyrek 5,4 5,4 5,1
2017 3. Çeyrek 9,2 6,4 11,1
2017 4. Çeyrek 7,1 7,7 7,3
2017 7,3 7,5 7,4
2018 1. Çeyrek 6,9 7,4 7,4
2018 2. Çeyrek 5,2 6,0 5,2
2018 3. Çeyrek 1,7 1,7 1,6
2018 4. Çeyrek -3,0 -2,4 -3,0
2018 2,5 2,6 2,6
2019 1. Çeyrek -2,5 -2,2 -2,6

Şekil 1’de SimdiTahmin.com modeliyle psödo gerçek zamanlı veri seti kullanılarak 2008-2016 arası cari yılın şimdi tahmin sonuçlarıyla IMF’in, OECD’nin ve TCMB beklenti anketinin cari yılın tahmin sonuçları gösterilmiştir. Özellikle oynaklığın yüksek olduğu 2009-2011 yılları arasında Simditahmin.com’un kullandığı dinamik faktör modelinin daha iyi sonuçlar gösterdiği açık bir biçimde görülmektedir.

Şekil 1. SimdiTahmin.com'un, IMF'in, OECD'nin ve TCMB beklenti anketinin cari yıl tahmin sonuçları.

graph
 

Gönderiliyor...

Çeyreklik grafikler, ilgili çeyreğe ait büyüme oranı tahmininin, açıklanan veriler ışığında hareketini sergilemektedir. Grafiğin üzerindeki noktalara temas edilerek açıklanan verinin niteliği ve büyüme tahminini nereden nereye getirdiği okunabilir.

Grafikler, hem yıldan-yıla (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre) büyüme oranının, hem de çeyrekten-çeyreğe (bir önceki çeyreğe göre) büyüme oranının tahminleri için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çeyrekten-çeyreğe büyümede tahmin edilen, mevsimsel etkilerden arındırılmış GSYİH’nın büyüme oranıdır.

Ayrıca, açıklanmış olan hangi verinin tahminler üzerinde ne kadar etkili olduğu kolayca izlenebilsin diye aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Her yeni veri açıklandığında bu sitedeki grafikler ve tablolar da yenilenmektedir.