Tablo 1’de SimdiTahmin.com’un referans tahmin periyoduna ilişkin yaptığı son şimdi tahmin, son piyasa beklentisi ve gerçekleşen değerler koyulmuştur. Tablo 2’de ise SimdiTahmin.com’un ve piyasanın son tahminlerinin gerçekleşen değerlerden mutlak farkı ve mutlak hataları arasındaki fark koyulmuştur.

SimdiTahmin.com ve piyasa beklentisi hatalarının farkı sütünundaki artı değerler Simditahmin.com’un tahminlerinin piyasa tahmininde daha üstün olduğunu tersi ise piyasa beklentilerinin daha iyi olduğunu göstermektedir.

Tablo 1. Referans tahmin periyoduna ilişkin Simditahmin.com son şimdi tahmini, son piyasa beklentisi ve gerçekleşen değerler.

Referans Periyot Piyasa Beklentisi simditahmin.com Gerçekleşen
2014 3. Çeyrek 2,9 2,1 1,7
2014 4. Çeyrek 2,2 2,8 2,6
2014 Yıllık 2,7 2,8 2,9
2015 1. Çeyrek 1,6 2,6 2,3
2015 2. Çeyrek 3,5 2,4 3,8
2015 3. Çeyrek 2,7 2,9 4,0
2015 4. Çeyrek 4,8 3,1 5,7
2015 3,8 3,4 4,0
2016 1. Çeyrek 4,4 4,1 4,8
2016 2. Çeyrek 3,3 3,1 3,1
2016 4. Çeyrek 2,4 0,6 3,5
2016 2,3 1,7 2,9
2017 1. Çeyrek 3,8 4,5 5,0
2017 2. Çeyrek 5,4 5,4 5,1
2017 3. Çeyrek 9,2 6,4 11,1
2017 4. Çeyrek 7,1 7,7 7,3
2017 7,3 7,5 7,4
2018 1. Çeyrek 6,9 7,4 7,4
2018 2. Çeyrek 5,2 6,0 5,2
2018 3. Çeyrek 1,7 1,7 1,6
 

Tablo 1. Referans tahmin periyoduna ilişkin Simditahmin.com son şimdi tahmini, son piyasa beklentisi ve gerçekleşen değerler.

Referans Periyot Piyasa Beklentisi simditahmin.com Gerçekleşen
2014 3. Çeyrek 1,2 0,4 0,8
2014 4. Çeyrek 0,4 0,2 0,2
2014 Yıllık 0,2 0,1 0,1
2015 1. Çeyrek 0,7 0,3 0,4
2015 2. Çeyrek 0,3 1,4 -1,1
2015 3. Çeyrek 1,3 1,1 0,2
2015 4. Çeyrek 0,9 2,6 -1,7
2015 0,2 0,6 -0,4
2016 1. Çeyrek 0,4 0,7 -0,3
2016 2. Çeyrek 0,2 0,0 0,2
2016 4. Çeyrek 1,1 2,9 -1,8
2016 0,6 1,2 -0,6
2017 1. Çeyrek 1,2 0,5 0,7
2017 2. Çeyrek 0,3 0,3 0,0
2017 3. Çeyrek 1,9 4,7 -2,8
207 4. Çeyrek 0,2 0,4 -0,2
2017 0,1 0,1 0,0
2018 1. Çeyrek 0,5 0,0 0,5
2018 2. Çeyrek 0,0 0,8 -0,8
2018 3. Çeyrek 0,1 0,1 0,0


Şekil 1’de SimdiTahmin.com modeliyle psödo gerçek zamanlı veri seti kullanılarak 2008-2016 arası cari yılın şimdi tahmin sonuçlarıyla IMF’nin, OECD’nin ve TCMB beklenti anketinin cari yılın tahmin sonuçları gösterilmiştir. Özellikle oynaklığın yüksek olduğu 2009-2011 yılları arasında Simditahmin.com’un kullandığı dinamik faktör modelinin daha iyi sonuçlar gösterdiği açık bir biçimde görülmektedir.

Tablo 1. Referans tahmin periyoduna ilişkin Simditahmin.com son şimdi tahmini, son piyasa beklentisi ve gerçekleşen değerler.

graph
 

Lütfen telefonunuzu dik konuma getiriniz.

Gönderiliyor...

Çeyreklik grafikler, ilgili çeyreğe ait büyüme oranı tahmininin, açıklanan veriler ışığında hareketini sergilemektedir. Grafiğin üzerindeki noktalara temas edilerek açıklanan verinin niteliği ve büyüme tahminini nereden nereye getirdiği okunabilir.

Grafikler, hem yıldan-yıla (bir önceki yılın aynı çeyreğine göre) büyüme oranının, hem de çeyrekten-çeyreğe (bir önceki çeyreğe göre) büyüme oranının tahminleri için ayrı ayrı hazırlanmıştır. Çeyrekten-çeyreğe büyümede tahmin edilen, mevsimsel etkilerden arındırılmış GSYİH’nın büyüme oranıdır.

Ayrıca, açıklanmış olan hangi verinin tahminler üzerinde ne kadar etkili olduğu kolayca izlenebilsin diye aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Her yeni veri açıklandığında bu sitedeki grafikler ve tablolar da yenilenmektedir.